Några funderingar om testamente

Av admin
Nyheter
7 Jun 2013
1085 Läsningar

När man talar om testamente, möts man ibland av reaktionen, att det i första hand är en fråga för äldre personer. Många har kanske en minnesbild från film och TV, där testamente förekommer i samband med att äldre – ofta förmögna människor – har avlidit. Arvingarna är då samlade i den avlidnes eleganta bostad tillsammans med familjens advokat, som då läser upp testamentets innehåll. Alla arvingar brukar inte bli helt nöjda med vad de hör läsas upp av advokaten. Verkligheten ser sällan ut på just det sättet.

Boutredning_WEBB

Ett testamente är enligt lag en skriftlig handling som upprättas då man inte vill att lagens regler om arv skall gälla helt eller delvis då man avlidit. Det är viktigt att tänka på att testamente inte i första hand endast berör äldre människor. Även yngre personer kan behöva det.

Att upprätta ett testamente är omgärdat av formella regler om hur det ska upprättas för att vara ett giltigt testamente. Den som vill upprätta testamente måste vara frisk nog att förstå innebörden av vad ett testamente är och vilka konsekvenser det kommer att få.

Upprättandet ska följa vissa regler
Eftersom upprättande av testamente skall följa vissa formella regler, är det att rekommendera att man kontaktar någon som man vet kan reglerna, så att man inte riskerar att testamentet kommer att kunna ogiltigförklaras på grund av formella fel i samband med dess upprättande.

Om man har upprättat ett testamente men kommer på att man inte längre vill att det ska gälla kan man antingen makulera det eller skriva ett nytt. Det hinner hända ganska mycket under varje människas livsväg, vilket även kan påverka hur man vill att ens kvarlåtenskap (tillgångar minus skulder) skall fördelas efter döden.

Förvaras på betryggande ställe
Ett testamente ska inte registreras hos någon myndighet för att bli giltigt. En rekommendation är att testamentet förvaras på ett betryggande sätt, så att det inte kan försvinna av misstag. Exempel på förvaring kan vara ett kassaskåp eller dokumentskåp i bostaden eller bankfack.

Om man upprättat ett testamente är man inte skyldig att lämna en kopia av det till sina arvingar (bröstarvingar, föräldrar, syskon m fl). Ett testamente är mycket personligt och innehållet bör inte förmedlas till omgivningen förrän efter dödsfallet.

Innan man skriver under sitt testamente ska man läsa igenom det väldigt noga och ställa alla upptänkliga frågor till den man får hjälp av att upprätta testamentet, så att det verkligen blir som man vill. Om vissa uttryck i texten verkar främmande ska man alltid fråga och förvissa sig om vad de betyder.

Vem behöver upprätta ett testamente och vem behöver inte upprätta ett testamente?
Frågan kan inte besvaras på något enkelt sätt utan svaret är beroende av vilken total livssituation man befinner sig i. Som exempel kan nämnas om jag är ensamstående, gift, änka/änkeman, sambo, vilka ägodelar jag har, om alla barn ska ärva lika mycket, om jag vill att både barn och barnbarn skall vara med och dela, om någon person ska ha någon viss ägodel, om någon ska få nyttja viss egendom men ej äga den m.m.

Självklart finns mycket mer att säga om testamente än detta. Min tanke var nu att litegrann skapa en fundering hos dig, så att du kan gå vidare för din egen del och ställa mer specifika frågor som endast berör din livssituation. Frågor som kan hjälpa dig fram till ett svar på om du skulle vara i behov av att skriva ett testamente eller inte.

Text: Kjell Hellman

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="19"]

Comments

comments