Hundratusentals bilder framkallas i Örebro:

Av admin
Nyheter
15 Okt 2013
1543 Läsningar

Sedan den digitala tekniken tog över vårt fotograferande så har vårt sätt att spara fotograferade minnen förändrats radikalt. Idag har vi våra bilder kvar i telefonen eller kanske sparade i datorn eller på något annan digital media.

Fotolabb2

I vår artikel om skolfoto, i orebro4you:s augustinummer, skrev vi om hur skolfotomarknaden däremot inte noterat någon nedgång avseende framkallade bilder. Kanske stämmer det att porträtt- och klassbilderna från skolfotograferingen är de ända bilder som framkallas.

Klart är dock att det framkallas oerhört många bilder som kommer från skolfotograferandet. Detta sker bland annat på Q Fotolabb & Grafiska i Örebro. Det är ett av de största fotolabben som är verksamma i Sverige idag. Under 2012 skickades det ut ca 720 000 paket med bilder (porträtt, gruppbilder, bildkataloger) till kunder runt om i Sverige och Norge från Q Fotolabb.

Fotolabbet är också ett av de äldsta i landet, det har sina rötter i Svensk Fotokonst som bildades 1933. Under åren har företaget sedan utvecklats via bolaget Ariel Foto till dagens Q Fotolabb & Grafiska. Örebro är lite av en fotoframkallningens huvudstad, här finns även det lite mindre Collage Foto.
Det finns ytterligare ett större fotolabb i Sverige, det för Kungsfoto/Photmic gemensamma fotolabbet i Svängsta norr om Karlshamn.

Hur går det till att framkalla bilder idag?
Lars Grevillius, platschef på labbet och verksam i framkallningsbranschen sedan 1980, förklarar flödet och framkallningsprocessen.

1) Vi får in bildfiler och tillhörande beställningsinformation från våra kunder. Detta kommer via dataöverföring och kräver stor kapacitet på vår kommunikationsförmåga. Bildfiler är stora och tar alltså stor plats i kommunikationskanalerna.

2) Bildfilerna kontrolleras. Det sker genom att bilderna gås igenom på dataskärm av våra bildgranskare. Vid behov görs även justeringar, till exempel att bilden görs ljusare eller mörkare om exponeringen inte är perfekt. De eventuella ändringar som görs syftar till att göra bilden så bra som möjligt ur teknisk synvinkel, det handlar alltså inte om något retuscharbete som påverkar motivet på bilden.

3) Därefter laddas fotopapper i kassetter i mörkrum innan de exponeras och framkallas i fotografisk process. Framkallningsmaskinen producerar bilder upp till A4 storlek, och detta med en mycket hög kvalitet och hastighet.

Bilderna genomgår efter framkallning ytterligare en syning och kontroll innan de klipps upp i de olika storlekar som respektive kund beställt.

4) Slutligen packas bilderna tillsammans med respektive kunds beställningshandling och faktura. Det gäller att ha mycket noggrann kontroll genom hela flödet, att fel bilder skickas till fel person skulle naturligtvis få mycket negativa konsekvenser.

Hela flödet från det att bildfilerna kommer in till labbet tills de skickas iväg till beställaren tar ca 2-4 arbetsdagar.
Vi har bra rutiner och hög kompetens i det vi gör, förklarar Lasse. Medarbetarna på labbet har stor erfarenhet och har jobbat länge i branschen och företaget.

Fotolabb3

Hur kommer fotoframkallningen att utvecklas?
- Det kommer mer och mer beställningar om att framkalla bilder på papper igen, mer och mer vanliga familjebilder framkallas, berättar Lasse.

Den ständiga teknikutvecklingen gör att bilder som bara är sparade som bildfiler hela tiden måste sparas om. Tänk bara hur det skulle gå om man hade bilder sparade på de gamla disketterna som var gällande under 1990-talet. Det finns ingen dator som kan läsa dem idag.

Även om bilder är sparade på cd/dvd-skivor bör man tänka till, många nya datorer som tillverkas idag saknar helt optisk läsenhet för skivor. Om några år kanske även dessa skivor är obrukbara.

Bilder som framkallats på fotopapper håller, även om de kanske tappar färgen lite, en normal människoålder eller mer.

Text och foto: Mats Turesson

Comments

comments